Pilis medence

Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozik a Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Egyesületünk 1886-ban alakult egy helyi sváb asztalos mester kezdeményezésére, miután több tűz is pusztított azokban az években a faluban. Nevünkben azóta is szerepel a falu akkori német neve, tisztelve az elődöket. Az 1970-es évek vége felé az addigi ló vontatású szivattyút egy Zsuk típusú autó váltotta fel motoros szivattyúval. Ezt egy járási versenyen nyertük. Ezután már a fejlődés nem állt meg jöttek az újabb autók, amik persze csak nekünk voltak újak. Először egy Csepel, majd ezt követte 2 Ausztriából kapott Mercedes, majd egy vállalkozástól használatra kapott Unimog. A sort az FKI-tól 2 éve támogatásként kapott Steyer tip. gépkocsi zárja.

A tűzoltó egyesület jól működött a második világháborúvégéig, amikor is azt követő büntetés, ami a kitelepítésben nyilvánult meg, meg nem tizedelte. Néhány év vegetálás után az 50-es évek elején tért magához az egyesület. Ettől kezdve töretlenül haladt előre, egymás után nyertek járási versenyeket. Ezeknek meg is lett az eredménye. A mai tagok is igyekeznek az elődök nyomdokain haladni. A szertárunk a sokszori vándorlás után talán a végleges helyére került, ahol a mai igényekhez méltóbbak a körülmények.

A mai kor követelménye a jobb, gyorsabb kapcsolat is. Ennek felismerése volt, amikor az FKI együttműködési megállapodást kötött a Pilisi medence négy önkéntes tűzoltó egyesületével.
Ez szolgált mintának azután máshol is az országban. Ennek a megállapodásnak lett egy magasabb fokú változata 2014 évtől, az önálló beavatkozás jogosultságára. Természetesen borosjenőiekkel az élen, ehhez is a Pilisi medence egyesületei kapták meg sikeres vizsga után a jogot. Ez nem kis erőfeszítést kíván tagjainktól, hisz évente 3000 órát kell vállalnunk ügyeletbe.

Vállalt területünk községünkön kívül még Üröm is. Éves szinten a két község területén 20-30 esethez vonulunk, ami nagyjából fele-fele arányban oszlik meg a két faluban műszaki mentésre ill. tűzesetre. Gyakran van siklóernyős, szikláról leesett mentése.

Túl ezeken részt veszünk a község életében is rendezvényeken való közreműködéssel stb. Önkéntes egyesületünk működésének fedezete több lábon áll. Természetesen a tagok ellenszolgáltatás nélkül szabad idejükben végzik ezt a felelőséggel járó munkát, amit önként vállaltak.

Tag létszámunk kis mértékben ingadozó általában 30 fő körül van.

Pilisborosjenő 2019 augusztus

Heves László
A Pilisborosjenő Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület
elnöke