Pilis medence

Sam kérdez

Sam: kérem 5-6 mondatban válaszoljon.

Polgármester válaszai:
Miért szeretek polgármester lenni?
Mert itt születtem, itt élek, ez a hazám és itt temetnek majd el, mert szeretem Borosjenőt és mert hiszem a költő szavát, „itt élned, halnod kell”.

Miért szeretnék ismét polgármester lenni?
Tele vagyok tenni akarással, energiával, közben Én megértettem, hogy változott, folyamatosan változik, az idő és új módszerekre és vezetési technikákra van szükség, friss elgondolásokra és még ennél jobban be kell vonni a faluba költöző tenni akaró embereket, együtt kell jövőt és jövőképet építenünk a fiataljainknak. Mert tudom, Én több mint egy évtizedes tapasztalatomból tudom, fontos, ha vannak fényes álmaink, de a realitás a húsbavágó igazság és a megvalósíthatóság mindent felül ír, és félek megtévesztik a szeretett falum lakosait.

Nem volt hosszú?
Sam: Nem, köszönöm.

Mivel a politika „berúgta„ az ajtónkat, ezért jobb, ha beengedjük.

Úgy gondolom, csinálok a jelenlegi Polgármesterrel Küller János úrral egy riportot.

Majd sorban a többi jelelölttel. Szeretnék objektív lenni!

Minden második kérdést Ti teszitek fel.

Az Én első kérdésem: Miért szeret és szeretne Polgármester lenni?

A Ti második kérdésetek? Írjátok meg E-mailben.: sam@pilismedence.hu

Sam
folytatjuk…

 

Aczél Ferenc úr kérdése (Közben had jegyezzem meg, köszönöm neked az okító észrevételt, sajnos minden lassan indul, illetve mindenkinek van és lesz véleménye. Ahogy mondtam a politika berúgta az ajtót! Mivel szolgáltatni szeretnék, eddig csak az ÖPE és Küller Úr keresett meg.) :

*Aczél Ferenc:

Viszont élnék a felkínált lehetőséggel a Polgármester Úrtól való kérdezés ügyében. A kérdésem pedig így szólna:

Múlt nyáron népszavazást tartott az önkormányzat az építési jogok Várvölgyben történő visszaállítása ügyében. A teljesen ésszerűtlen július 31.-i dátumot akkor azzal indokolta a Polgármester Úr, hogy a kilátásba helyezett kártérítési perek olyan fenyegetőek, hogy nem lehet megvárni a népszavazással a nyár végét. Maga a feltett kérdés is tartalmazta azt az állítást, hogy ha nem szavazza meg a lakosság az építési jogok visszaállítását, az Pilisborosjenő költségvetésének teljes ellehetetlenülését okozhatja.
A kérdésem, hogy az eltel bő 1 évben nyújtottak-e be kártérítési keresetet ezzel kapcsolatban az önkormányzattal szemben, ha igen, akkor hányat és milyen összegre?

Sam: Polgármester úr mi a válasza?

Polgármester:
húu– látom itt valós kérdések és nem álomfelhők szövődnek.
Örülök, hogy egy köztiszteletben álló személy teszi fel ezt a kérdést.
Hát igen, valóban több mint 100 milliót pereltek rajtunk, nem hivatkozom időpontokra, ki volt és miért.
Nos ezt, sikerült leküzdenünk közel 17 millióra, de természetesen még ezt is csökkenteni szeretnénk.

Megjegyzem: Én értem – kissé megütközve és szomorúan ugyan – bár, ehhez annyi közöm van, mint a kérdés feltevőjének, de el kell mondanom, ha továbbra is ilyen „ügyek” generálódnak akkor annak valamennyien csak a kárát látjuk, hisz ezek a „próba” perek megsokszorozódhatnak.

Kinek jó ez?
Szeretném kijelenteni: Barátaim, falutársaim, a megtermelt, megszerzett, bevett pénz nem a „Külleré”, hanem a falué! Az nem elég, hogy én úgy vigyázok rá mintha a sajátom volna, ezt kellene tennie minden a faluért tenni akarónak, a megkezdett munkát, fejlődést folytatni kell, nem lerombolni azokat és a romokat rugdosni. Ahogy eddig is „az ajtóm mindig nyitva állt”, de ha úgy gondolják, tegyék fel itt a kérdéseiket, én természetesen szívesen válaszolok.

Sam: Köszönöm az őszinteséget.
Polgármester úr feltehetjük a legutolsó közmeghallgatásról a kivonatolt anyagot?

Polgármester:
természetesen Én látom a saját hibáimat is, azt gondolom, sem a jó szándékom sem a tisztességem nem kérdőjelezhető meg.

Sam: Köszönöm.

Marton Ferenc kérdezi

Sam: Marton Ferenc Úr kérdésére válaszolva, a „ beérkezett véleményeket, válaszokat, kérdéseket úgy teszem fel, ahogy kapom.
Mindenki személyiségi jogát tiszteletben tartom és tartatni kívánom, szerintem nem én fogom azokat bírálni, az élet és a valós cselekedeteik megteszik ezt helyettem is…

Köszönöm Marton Ferenc Úrnak a mai levelezésünket, sokat tanultam belőle.


RIPORT Küller János polgármesterrel!

Sam: Polgármester úr, Öntsünk tisztavizet a pohárba, hogy áll az Iskolai zebra, a testvérem is odajár és Én is aggódom.

Polgármester: Szeretném átadni az eddig lezajlott levelezés néhány fontos darabját. Azt hiszem végre eloszlatom ezt a felesleges lejárató kampányt, megértem, könnyebb róla beszélni és vádaskodni mint tenni.

Sam: Szeretném, ha csak a tényekről beszélnénk.

Polgármester: A tények. 1, A „zebracsoport” létrehozatalában én is részt vettem.

2, Örültem az együttműködésnek, sajnos ugyanazok a problémák keletkeztek, amik most is előjönnek a kampányban, a kákán is csomót keresünk, kompromisszumot nem keresi senki. De..

3, Idén januárban megkaptuk a Magyar Közút engedélyét.

4, 2019.08.30-án kaptuk meg a komplett anyagot Mihálffy Kriszta tervezőtől.

 

 

Sam: Mi történt január és augusztus között?

Polgármester: Mihálffy Kriszta nagyon alaposan felsorolja, mennyi hivatallal kell egyeztetni.,és engedélyt kell megkérni, ezek nem az én vagy az Ő találmányai, ez a törvényi előírás.

Sam: Ahogy hallom, nincs még megoldva a közvilágítás, miért?

Polgármester: Igen ez a legnagyobb költség, kerestünk alternatív megoldást, ami egyben megoldja a gyalogos út megvilágítását is. Ezt is terveztetni és kiviteleztetni kellet, úgy hogy az MO zónájába tartozunk és annak korlátozásába.

Sam: A Napelemes projektjükről beszél?

Polgármester: Igen, de most én nem akarok elkanyarodni az alaptémától. Itt mondom el már tavaly szerződést kötöttem Üröm polgármesterével, hogy engedélyezi és így szolgáltatja az Üröm belterületen álló ELMŰ gyám. oszlopról áramot.

A másik nagyobb költség a buszöböl meghosszabbítása és átszabása. Ehhez, most is szeretném kérni a szülők hathatos segítségét. Örülnék, ha számíthatok rájuk.

Sam: Mit is szeretne?

Polgármester: Társadalmi munkában való együttműködést!

A harmadik költséget a hivatalunk, most bevállalja, ez is plusz költség, kb.:350.000,-Ft, amellyel a sárga, útburkolati jelek gyorsított festése kerül fog. A javasolt tervben ez az un. megvalósítási tanulmány, (melyet a tervező adott) I. pontját hajtanánk végre. Az engedélyt megkértük a Magyar Közút – tájékoztatásuk szerint – kiemelten foglalkozik ezzel a problémával, már a szakmérnökei vizsgálják a kérelmünket. El kell mondanom, azt a Magyar Közút és valamennyi hivatal és Mi is, itt kérünk, mindenkit tartózkodjon bármilyen egyéni ötlettől, engedély nélküli festéstől. A közúti veszélyeztetés bűncselekmény! Az egyéni akciók lehetnek olcsó kampányfogások, de törvénytelenek.

Sam: Lényeget összefoglalva. Dolgoznak a megvalósításon, optimistán, akár extra költségek mellet is. Jól mondom?

Polgármester: Igen, higgyék el nekem, nekünk is a gyermek a család a legfontosabb. Fogjunk össze és minden probléma könnyebben oldható meg. Ahogy eddig is az irodám ajtaja nyitva áll, nyitva állt.

Sam: Köszönöm, ha megengedi a leadott mellékleteket is feltesszük, csak a személyi adatokat takarjuk ki a ….(a csapolt fajlokat megnézheti itt)

Polgármester: Csak nyugodtan, Én közszereplő vagyok, a „szakértők” is azok szeretnének lenni. Had köszönjem meg egyúttal mindenkinek a segítségét ebben a projektben.

Tehát indul a „ZEBRA” !


Riport a ZEBRA csíkjai ügyében. – Sam kérdezi!

Megkérdeztem a Polgármester urat, mi a véleménye a kialakult helyzettel kapcsolatban.

– Küller János: Sajnos a kampány és hangulatkeltés sok-sok embert rossz irányba vitt. Öt nappal a választások előtt szerintem nem lehet egyenleget vonni az elmúlt öt év munkája és egy egyedi est között.

– SAM: Értem, de a lényeget kérdezném. Miért csak most kezdtek neki a zebra előtti un.: lassító csíkok festéséhez. Ezt kampányfogásnak szánta?

– Küller János: Nekem fontosabb a gyerekek biztonsága minthogy ostoba kampányfogásokat támogassak. Nem miattam esett az eső, nem miattam volt többször hideg és szélsőséges időjárás. Egyébként a szakértők i megerősíthetik március 15-ig a Közút nem szokott engedélyt adni a főforgalmi utak javítására.
Természetesen kerestem a lehetőséget a mielőbbi „zebra festéshez”, bármennyire is mást mondtak.

– SAM: Miért most és nem korábban.

– Küller János: Nemrég jöttünk rá illetve a felkért szakértők, hogy tulajdonképpen a „zebra” kivitelezéséig, részfeladatok meglépésével elősegíthetjük a sikeres megvalósítást és növelhetjük a gyermekek biztonságát.

– SAM: Értem de… Akkor Ön szerint ütemezni fogják a tervekben is rögzített megvalósítási folyamatot?

– Küller János: Igen, ez a pontos helyzet.
– I. ütem elkészülnek a haránt sárga forgalomlassító csíkok
– II. Felszereljük a gyalogosvédelmi korlátokat.
– III. Elkészítjük a zebra lelépő padkáit.
– IV. A Volánnal egyeztetve feljebb toljuk a buszmegállót.
– V. Közben megoldjuk a megvilágítást.
– VI. Felfestjük a „ZEBRÁT”

– SAM: Határoljuk be mindezeket.

– Küller János: Az I.-II pontban rögzített feladatokat még a héten elvégezzük és kezdeményezünk ezt követően egy egyeztetést, a tervezővel, Mihálffy Krisztával.

– SAM: Rendben ha megengedi ezt a riportot változtatás nélkül feltesszük a Pilismedence oldalára.

– Küller János: Köszönöm kérem küldje át nekem is és Falunkért honlapunkra is.

Riport A “festőkkel”  azaz a ZEBRA FESTŐKKEL.

Sam: Nehéz volt festeni a “zebrát”azaz az előkészítő csíkokat ?

Albert: Nem, csak meglepő volt az autósok hozzáállása. Türelmetlenek és szabálytalanok voltak.

Ádám: Veszélyes volt, néhol ijesztő is. Nagyon kellet vigyázni a saját épségünkre. Nem értjük mert ahogy láttuk sokak gyermeke is odajár.

Tomi: Forgalom tereléssel segítettük a zavartalan közlekedést, de az elmúlt két évben ennyire dühösen és meggondolatlanul vágtázó, szabálytalanul előző gépkocsit még nem láttunk.

Sam: Mi volt  nehéz?

Ottó: Nagyon elhasználódott az út felülete, darázsfészkes az aszfalt. Rengeted festéket evett meg.

Flórián: Az út felületét sokáig kellet előkészíteni és megfelelőre hozni a felület hőmérsékletét is.

Sam: Miért is?

Albert: A jobb tapadásért és száradásért.

Szabolcs: Nem szerettük volna sokáig feltartani a forgalmat.

Sam: Miért volt más ez, mint más Közúti útfestés vagy útjavítás?

Albert: Boldogan láttuk a gyermekek érdeklődését, látható örömét.

Szabolcs: Jól esett, hogy kijött hozzánk az Iskola igazgatónője. Dicsért minket.

Ádám: A polgármester is kinn volt, meg több képviselő, fotós, kinn voltak a Közterületi rendőrök is.  Nekünk jól esik,ha tetszik a munkánk. Remélem mi fessük majd  a zebrát is.

Sam: Köszönöm fiuk, jó pihenést, jó festést.

Nos, a lassító haránt csíkozás elkészült, használják megelégedésükre.